Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Accés

Els requisits específics i criteris d'admissió per aquest màster són:

- Titulació d'accés de l'àmbit de la salut i de la vida i de les ciències socials.
- Coneixements d'anglès mínims (un nivell mínim B1 o equivalent).
- Entrevista personal per valorar disponibilitat i expectatives.
- Per a la selecció dels estudiants preinscrits s'aplica un barem específic de puntuació aplicat per la comissió del Màster. Inclou aspectes com l'expedient acadèmic, nivell acadèmic, la vida laboral i altres mèrits on s'inclouen:

 • Participació en projectes d’investigació
 • Presentació de comunicacions en format oral o pòster en congressos científics nacionals o internacionals.
 • Nivell d'anglès superior a l'exigit als estudiants en el moment de finalitzar el grau. En qualsevol cas, la comissió del Màster valorarà el nivell acreditat per l'estudiant.
 • Experiència docent
 • Publicacions, estades a l’estranger en institucions sanitàries, centres de recerca o universitats (l’estada no ha de ser inferior a tres mesos)

Un cop reunida tota la informació, la comissió del Màster realitza la selecció dels candidats d'acord amb els criteris d'admissió.

Canal Universitats

 

Calendari de preinscripció i matrícula


Preinscripció

Estudiants de nou ingrés

La preinscripció s’haurà de fer per Internet

Primer termini

 • Preinscripció: oberta de l’1 de març fins al 30 de juny de 2021. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
 • Matrícula: 26, 27 i 28 de juliol de 2021.
 • Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d'octubre de 2021.

Segon termini (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: oberta del 29 de juliol a l’1 de setembre de 2021. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
 • Matrícula: 15, 16 i 17 de setembre de 2021.
 • Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d'octubre de 2021.

Tercer termini (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: oberta del 8 de setembre a l'11 d'octubre de 2021. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
  • Tercera resolució: 13 d'octubre de 2021.
 • Matrícula: 14 i 15 d'octubre de 2021.

Estudiants de segon curs o amb crèdits pendents

 • Matrícula: 27, 28, 29 i 30 de juliol de 2021.
 • Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d'octubre de 2021.

 

Matrícula

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automat.udl.cat